PROCEDURA DE CONSTITUIRE A FILIALELOR JUDEȚENE, ORGANIZAȚIEI NAȚIONALE ȘI CEA PRIVIND ALEGERILE ORGANELOR DE CONDUCERE

 1. Toți secretarii generali care au transmis adeziuni se constituie în Comitetul Național de Inițiativă pentru reorganizarea Corpului Profesional al Secretarilor Generali ai Comunelor din România (CNIRCPSGCOR), care funcționează ca bază pentru acțiunea de (re)constituire a CPSGCOR; după constituirea organizației naționale a Corpului, Comitetul își încetează existența;
 2. O filială județeană se poate constitui/reorganiza cu minim 11 adeziuni;
 3. Data pentru adunarea generală de constituire/reorganizare a filalelor județene va fi stabilită în ordinea numărului de adeziuni/județ, pentru județele care au minim 11 adeziuni la data de 29 martie 2021; acest lucru este și echitabil și necesar (din motive tehnice, ca să putem asigura suportul pentru adunările generale de constituire/reorganizare a filialelor, capacitatea alocată de Faxmedia fiind pentru o ședință/zi în format clasic, direct și pentru cel mult 3 ședințe zi prin zoom);
 4. Adeziunile se primesc în continuare, procesul de stabilire a datelor pentru adunările generale neavând legătură cu transmiterea adeziunilor;
 5. Cu 5 zile înainte de data stabilită pentru adunarea generală de constituire/reorganizare a filialei județene, procesul de înregistrare a adeziunilor se suspendă; adeziunile se primesc în continuare dar acestea vor fi înregistrate după adunarea generală și nu primesc drept de vot la adunarea generală; este o acțiune necesară pentru a putea fi depuse candidaturile pentru organele de conducere și pentru organizarea adunării;
 6. Cu aceeași dată se pot depune candidaturile pentru funcțiile de conducere din cadrul filialei județene; candidaturile se transmit on-line și se publică pe siteul oficial; documentele necesare depunerii candidaturilor vor fi anunțate; depunerea candidaturilor se oprește cu o zi înaintea datei fixate pentru adunarea generală;
 7. La adunarea generală de constituire și de alegeri, este obligatoriu invitat președintele filialei județene a A.Co.R., care participă cu statut de observator;
 8. Organele de conducere dintr-o filială sunt următoarele:
  a. Președinte;
  b. Consiliul director cu componența:
  – Vicepreședinte
  – Secretar general
  – Membru/membri
 9. Președintele nu face parte din Consiliul director; numărul de membri ai Consiliului director se stabilește astfel:
  – Pentru numărul de adeziuni sub 1/3 din numărul total de comune dintr-un județ, 3 membri (vicepreședinte, secretar general și un membru);
  – Pentru numărul de adeziuni cuprins între 1/3 și 2/3 din numărul total de comune dintr-un județ, 5 membri (vicepreședinte, secretar general și 3 membri);
  – Pentru numărul de adeziuni mai mare decât 2/3 din numărul total de comune dintr-un județ, 7 membri (vicepreședinte, secretar general și 5 membri);
 10. Un secretar general care a transmis adeziune poate candida atât pentru funcția de Președinte cât și pentru cea de membru în Consiliul director; pe cale de consecință, mai întâi au loc alegerile pentru Președinte, apoi pentru Consiliul director;
 11. Președintele este ales direct de către toți membrii filialei, prin vot deschis (nu se poate altfel pe zoom);
 12. Consiliul director este ales direct, prin vot deschis, de către toți membrii filialei; se acordă un vot pentru fiecare candidat înscris iar funcțiile se ocupă în ordinea numărului de voturi obținute;
 13. Primul mandat al organelor de conducere alese, la nivel local și național, are durata de un an; este o perioadă de consolidare a organizației,un timp suficient în care conducerea aleasă poate să demonstreze că merită un nou mandat dar nu un timp prea mare în care organizația să devină inactivă prin inactivitatea conducerii;
 14. Al doilea mandat al organelor de conducere are durata egală cu timpul rămas până la alegerile locale următoare;
 15. Din anul următoarelor alegeri locale, mandatul organelor de conducere este egal cu durata mandatului primarilor iar adunările generale de alegeri au loc, de regulă, în anul alegerilor locale;
 16. La adunarea generală de constituire a organizației naționale și de alegere a organelor de conducere la nivel național poate participa orice membru, cu drept de vot asupra oricăror chestiuni dezbătute, mai puțin cu privire la alegerea Președintelui, prim-vicepreședintelui și a secretarului general național; aceștia sunt aleși doar de către membrii consiliilor directoare ale filialelor județene, prin vot deschis ori secret, așa cum hotărăște adunarea generală; în măsura în care va fi asigurat, pe viitor, votul electronic, dreptul de vot cu privire la alegerea Președintelui, vicepreședintelui și a secretarului general va fi extins pentru fiecare membru al organizației; această măsură este necesară pentru asigurarea reprezentativității organelor de conducere executivă, în condițiile în care, altfel, un județ cu mulți membri, prezenți la adunarea generală, ar putea dicta rezultatul votului în detrimentul județelor ai căror membri nu au putut participa în număr la fel de mare la adunarea generală; astfel, se păstrează și proporția între numărul de membri din județe, fiecare județ având, indiferent de participarea efectivă, un număr de voturi egal cu cel al numărului de membri ai Consiliului director;
 17. La adunarea generală de constituire și de alegeri, este obligatoriu invitat președintele A.Co.R., care participă cu statut de observator;
 18. Organele de conducere ale organizației naționale sunt:
  – Președintele;
  – Consiliul director, format din președinții filialelor județene; din cadrul consiliului director se aleg: prim-vicepreședintele; secretarul general național;
  – Vicepreședinții pe regiuni (8 la număr) și secretarii generali pe regiuni; aceștia provin din Consiliul director și ocupă funcțiile automat, potrivit următoarei proceduri: vicepreședintele unei regiuni este președintele filialei cu procentul cel mai mare de membri, raportat la numărul total de comune din județ; în caz de egalitate procentuală, primează numărul efectiv de membri; secretarul general al unei regiuni urmează aceeași procedură, contând locul al doilea;
 19. Pentru funcția de Președinte poate candida orice membru al organizației, cu condiția să fie susținut de cel puțin alte două filiale în afară de filiala al cărui membru este;
 20. Susținerea se dovedește prin declarație publică de susținere semnată de către Președintele și de cel puțin doi membri din Consiliul director al filialei care oferă susținere;
 21. În cazul în care președintele ales este deja președintele unei filiale ori membru în consiliul director al acesteia, la nivelul filialei se vor organiza alegeri pentru funcția devenită astfel vacantă, în cel mult 10 zile de la data alegerilor la nivel național; interimatul este asigurat de pe scară iararhică;
 22. Alegerea prim-vicepreședintelui și a secretarului general național se face după aceeași procedură cu privire la alegerile consiliilor directoare ale filialelor județene;

Share:

Share on facebook
Share on twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published.