S.C.O.R.

ETAPELE (RE)CONSTITUIRII CORPULUI PROFESIONAL AL SECRETARILOR GENERALI AI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

CPSGCOR s-a constituit în cadrul Adunării generale de constituire, desfășurată la București, Rin Grand, iunie 2017, atunci cînd a fost aprobat și Regulamentul de organizare și funcționare al CPSGCOR și au fost alese organele de conducere la nivel național; au urmat adunări generale de constituire a câtorva filiale județene, după care activitatea a stagnat cu desăvârșire;

Tocmai din cauza lipsei de activitate a fost luată hotărârea (re)constituirii CPSGCOR; de data acesta, element foarte important, constituirea Corpului nu se mai face de sus în jos ci invers: mai întâi se constituie filialele județene, apoi organizația națională; deja sunt transmise și verificate aproape 800 de adeziuni și peste jumătate dintre județe întrunesc numărul minim necesar pentru constituire; Faxmedia sprijină logistic acest demers și va continua să fie alături de secretarii generali ai comunelor din România: va organiza și susține tehnic adunările generale (acestea vor fi organizate preponderent în sistem on-line, pe zoom, conform opțiunii covârșitoare exprimată de către secretarii generali); de asemenea, Faxmedia deja lucrează la construcția siteului oficial al CPSGCOR, www.secretarigenerali.ro; când va fi gata, întreaga activitate a Corpului, inclusiv alegerile, va putea fi mutată în on-line

ETAPELE (RE)CONSTITUIRII CORPULUI PROFESIONAL AL SECRETARILOR GENERALI AI COMUNELOR DIN ROMÂNIA:

 1. Transmiterea adeziunilor on-line; activitate permanentă, în curs; adeziunile se transmit pe pagina http://www.faxmedia.ro/cpsgcor/, pusă la dispoziție de către Faxmedia;
 2. Verificarea veridicității adeziunilor înregistrate on-line prin intermediul paginii http://www.faxmedia.ro/cpsgcor/, prin contacatrea telefonică a instituțiilor unde își desfășoară activitatea titularii adeziunilor (activitate în desfășurare; activitate continuă, pe măsură ce sunt înregistrate noi adeziuni); activitatea se desfășoară cu sprijinul Secretariatului General Faxmedia; activitate încheiată pentru primul val de adeziuni (peste 600) și devenită permanentă, pe măsură ce apar noi adeziuni;
 3. Stabilirea modalității de organizare a adunării generale de constituire a filialei județene: on-line, prin platforma zoom sau prin ședință, într-o sală de conferințe din municipiul reședință de județ) (activitate simultană cu pct. 1; pe măsură ce sunt verificate adeziunile, secretarii generali sunt rugați să-și exprime opțiunea); activitatea se desfășoară cu sprijinul Secretariatului General Faxmedia; din opțiunile exprimate până acum, majoritatea secretarilor generali a optat pentru organizarea adunărilor generale de constituire prin intermediul platformei zoom;
 4. Publicarea Procedurii de lucru cu privire la constituirea filialelor județene și a organizației naționale, precum și a modalității de alegere a organelor de conducere, pe pagina http://www.faxmedia.ro/cpsgcor/ și consultarea publică asupra acestui document; consultarea va dura 7 zile de la data/ora publicării; în cazul secretarului general care nu transmite un punct de vedere în termenul stabilit, se consideră că este însușită fără obiecții și/sau observații varianta publicată;
 5. Consolidarea Procedurii de lucru cu privire la constituirea filialelor județene și a organizației naționale, precum și a modalității de alegere a organelor de conducere, cu observațiile transmise de către secretarii generali care au trimis adeziuni și publicarea formei finale;
 6. Publicarea draftului de Regulament de organizare și funcționare al CPSGCOR (în cadrul căruia se integrează modalitatea de alegere a organelor de conducere consolidată, potrivit pct.5) și consultarea publică cu privire la acesta; Regulamentul este în lucru la domnul Dan CÂRLAN, secretarul general al comunei Tarcău, județul Neamț; consultarea va dura 7 zile de la data/ora publicării; în cazul secretarului general care nu transmite un punct de vedere în termenul stabilit, se consideră că este însușită fără obiecții și/sau observații varianta publicată;
 7. Consolidarea Regulamentului de organizare și funcționare al CPSGCOR cu observațiile transmise de către secretarii generali care au trimis adeziuni și publicarea formei finale;
 8. Pentru județele unde s-au înregistrat mai mult de 11 adeziuni (numărul minim pentru constituirea filialei județene), stabilirea datei și orei pentru desfășurarea adunării generale de constituire;
 9. Construirea siteului web www.secretarigenerali.ro; acesta este în lucru, prin grija Faxmedia; odată finalizat acest site, vor fi transferate informațiile actuale de pe http://www.faxmedia.ro/cpsgcor/ și acesta va deveni siteul oficial al CPSGCOR; toate acțiunile și activitățile viitoare vor fi publicate aici; până la organizarea unui secretariat al Corpului capabil să preia activitatea de gestionare și dezvoltare a siteului, această activitate se va realiza prin grija Faxmedia; intenționăm ca să construim un site performant care, în varianta finală, să permită desfășurarea campaniei „electorale” pentru alegerea organelor de conducere precum și procedura de vot on-line, în timp real, lucru de care nu dispune astăzi nicio organizație din România; aceste facilități nu vor fi disponibile pentru aceste alegeri;
 10. Transmiterea candidaturilor pentru funcțiile elective din filiala județeană: Președinte, vicepreședinte, secretar general și membri ai Consiliului Director; candidaturile se publică pe siteul www.secretarigenerali.ro;
 11. Desfășurarea alegerilor la filialelor județene;
 12. Publicarea rezultatelor alegerilor;
 13. După constituirea a cel puțin 21 de filiale județene, se va organiza adunarea generală de constituire a organizației naționale a CPSGCOR; aceasta se ve desfășura în perioada 27-30 mai (2 zile din intervalul respectiv, urmează stabilirea datei exacte) la București, Hotel Rin Grand, în prezența conducerii Asociației Comunelor din România și a reprezentanților instituțiilor centrale invitate; desfășurarea alegerilor pentru organele de conducere ale Corpului la nivel național;
 14. Procedura descrisă este una permanentă până la constituirea de filiale în toate județele și după aceea, prin primirea de noi membri;

Share:

Share on facebook
Share on twitter

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *