DAC

Scrisoare deschisă din partea Președintelui Corpului către domnul Mihai CHIRICA, primarul Municipiului Iași

Domnule primar,

Regula autoimpusă îmi este aceea de a mă adresa interlocutorilor începând prin Stimate …, dar azi ar fi fost o formulă îmbibată în oarecare ipocrizie, de aceea utilizez o formă mai scurtă.

Corpul profesional al secretarilor generali ai comunelor din România (CPSGCoR) este unica structură asociativă reprezentativă a secretarilor generali ai comunelor din România, constituită în cadrul Asociației Comunelor din România (ACoR), aceasta fiind, la rândul său, instituție de utilitate publică reprezentativă pentru administrația publică locală, recunoscută ca atare prin art. 86 alin. (1) din Codul administrativ, pe de o parte, dar și singura care este declarată ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2008, pe de altă parte.

În cadrul CPSGCoR se regăsesc la acest moment 1.811 membri, secretari generali ai comunelor din România, ceea ce constituie peste 70% din numărul total de titulari pe post, existenți.

Unul dintre principalele obiective ale Corpului nostru profesional îl reprezintă ocrotirea drepturilor, a intereselor și obiectivelor profesionale ale secretarilor generali ai comunelor din România, garanți ai legalității actelor administrative emise sau adoptate la nivelul administrației publice locale.

 

 

Domnule primar,

comunitatea secretarilor generali ai comunelor, cu siguranță și cei ai celorlalte unități administrativ- teritoriale, a luat act cu consternare, în cursul zilei de astăzi, de propunerea pe care ați înaintat-o domnului Emil BOC, președintele Asociației Municipiilor din România, și anume de a iniția un proiect de lege prin care, nici mai mult, nici mai puțin, secretarul general să-și desfășoare activitatea doar pe durata mandatului primarului ales!

Spuneți dumneavoastră acolo „noul primar aibă posibilitatea să inițieze o procedură de selectare, …, a  unui alt candidat care să ocupe postul de secretar general” și, de asemenea, că „această condiționare ar fi de natură să contribuie la o mai bună colaborare între primar și secretarul general, la un dialog eficient, la conturarea unor puncte de vedere comune cu privire la soluționarea diverselor probleme administrative”.

Domnule primar,

Potrivit Codului administrativ, secretarul general este „funcționarul public de conducere care asigură respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliului județean, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele din cadrul acestora”.

Secretarul general al comunei, al orașului, al municipiului sau al județului, după caz, asigură controlul primar de legalitate atât asupra proiectelor, cât și asupra actelor administrative care sunt emise de către primar sau de către președintele consiliului județean, respectiv care sunt adoptate de către consiliul local sau cel județean.

Pentru aceasta, în exercitarea atribuțiilor sale, secretarul general contrasemnează pentru legalitate  dispozițiile primarului sau refuză motivat să o facă, dacă actul administrativ încalcă legea.

Din această perspectivă simplă, a legalității, „colaborarea”, „dialogul eficient” și „conturarea unor puncte de vedere comune” sunt vorbe goale dacă dintre ele lipsește elementul esențial, și anume respectarea legii!

 

Domnule primar,

Dacă nu ați înțeles cu adevărat dimensiunea, prestigiul și importanța reală a funcției de secretar general în arhitectura administrației publice locale din România, vă rog să rețineți că, prin corelarea art. 242 alin. (4) din Codul administrativ cu art. 40 alin. (3) din Constituția României, secretarul general este plasat în același regim de importanță și protecție specială cu judecătorii Curții Constituționale, avocatul poporului, magistrații și membrii activi ai armatei, chiar dacă ar putea fi și unele voci care să ignore această similitudine.

Raporturile dintre primar și secretarul general trebuie să fie bazate exclusiv pe respect reciproc absolut și parteneriat orientat spre respectarea legii, primarul având atributele oportunității și necesității în actele administrative pe care dorește să le emită ori să le inițieze, iar secretarul general fiind cel chemat să garanteze prin contrasemnătura sa deplina legalitate atât a proiectului, cât și a actului administrativ.

Din această perspectivă, iluzia facilă că primarul ar putea să-și selecteze la început de mandat secretarul general, ca pe un consilier sau șofer personal, cu care să „dialogheze eficient” și „să contureze puncte de vedere comune”, reprezintă o desconsiderare grosolană a ordinii de drept constituționale, a principiului legalității și a stabilității funcționarului public, în acord cu valorile Uniunii Europene.

Această tentație de control absolut, în afara limitelor și spiritului legii, ridică îndoieli serioase asupra capacității autorității executive de a se subordona Constituției și legilor țării.

Din astfel de demersuri neinspirate izvorăște și esența percepției negative, generalizate și nedrepte, prin care primarii sunt asemuiți fără mult discernământ, in corpore, etichetei de BARON LOCAL, FĂCĂTOR ȘI DESFĂCĂTOR DUPĂ CUM ÎL TAIE CAPUL.

Vă rog în consecință să nu jigniți primarii care, chiar în număr covârșitor, sunt oameni care manifestă încredere în Dumnezeu și în jurământul depus, jurământ pe care dumneavoastră, prin demersul pe care l-ați făcut cu această propunere, l-ați încălcat grav și poate ireversibil.

Putem compara această propunere doar cu ideea că o persoană cercetată penal ar putea fi îndreptățită prin lege să-și aleagă procurorul de caz, iar mai apoi, absolut firesc, să-și selecteze și completul de judecători care să-l judece…

Domnule primar,

în cursul zilei de astăzi, a circulat intens pe toate grupurile de comunicare ale secretarilor generali din țară atât

„propunerea dumneavoastră legislativă”, cât și informația că secretarul general al municipiului Iași are calitatea de martor, într-un dosar de cercetare penală al DIICOT, dosar în care dumneavoastră sunteți cercetat sau urmărit penal.

Această din urmă informație a provocat o emoție intensă colegilor noștri din toată țara. Nu știu dacă informația în sine este adevărată sau nu.

Nu știu nici dacă dumneavoastră sunteți conștient că, dacă această situație este reală, atunci demersul născut fără noimă, îmbracă toate elementele unei acțiuni de intimidare și hărțuire indirectă a colegului nostru secretar general, în calitatea sa de martor supus protecției legii.

Cred însă că, dacă nu ați dat atenție anterior acestui amănunt, aveți un singur lucru de făcut, în regim de urgență, și anume să vă retrageți propunerea neîntârziat, public și neechivoc, chiar dacă aceasta nu ar putea șterge în totalitate răul pe care l-ați făcut prin acest demers total neinspirat.

Doar într-o asemenea situație, bunele intenții pe care le clamați la finalul scrisorii adresate Președintelui AMR pot fi cât de cât suspectate de a fi și reale, caz în care doar o insuficientă înțelegere a arhitecturii și spiritului Codului administrativ mai poate scuza gafa impardonabilă pe care ați comis-o.

 

Cu sinceră compasiune pentru inadecvarea de care ați dat dovadă,

PREȘEDINTELE CPSGCOR,

Dan CÂRLAN,

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI TARCĂU, JUDEȚUL NEAMȚ