IMPORTANT!!!

Se pot înscrie în CPSGCOR și secretarii generali ai comunelor care NU sunt membre ale A.Co.R.!

PROCEDURA DE CONSTITUIRE A FILIALELOR JUDEȚENE, ORGANIZAȚIEI NAȚIONALE ȘI CEA PRIVIND ALEGERILE ORGANELOR DE CONDUCERE

Toți secretarii generali care au transmis adeziuni se constituie în Comitetul Național de Inițiativă pentru reorganizarea Corpului Profesional al Secretarilor Generali ai Comunelor din România (CNIRCPSGCOR), care funcționează ca bază pentru acțiunea de (re)constituire a CPSGCOR; după constituirea organizației naționale a Corpului, Comitetul își încetează existența; O filială județeană se poate constitui/reorganiza cu minim 11 […]

ETAPELE (RE)CONSTITUIRII CORPULUI PROFESIONAL AL SECRETARILOR GENERALI AI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

CPSGCOR s-a constituit în cadrul Adunării generale de constituire, desfășurată la București, Rin Grand, iunie 2017, atunci cînd a fost aprobat și Regulamentul de organizare și funcționare al CPSGCOR și au fost alese organele de conducere la nivel național; au urmat adunări generale de constituire a câtorva filiale județene, după care activitatea a stagnat cu desăvârșire;