Înștiințarea grevei japoneze

Având în vedere Adresa nr. 6 din 18.01.2022 a Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (anexată), precum și Comunicarea nr. 9/27 ianuarie 2022 a Președintelui Corpului Profesional al Secretarilor Generali ai Comunelor din România, prin care CPSGCOR achiesează la toate acțiunile de protest din calendarul anunțat de către FNSA, vă informăm că în data de 10.02.2022, cel puțin în intervalul orar 09-11, în primăriile comunelor din România se va desfășura grevă japoneză, cu participarea secretarului general, precum și a celorlalți salariați care consideră că revendicările sunt legitime.

Pe durata grevei japoneze, activitățile specifice locurilor de muncă se vor desfășura normal (nu se va întrerupe programul de lucru) iar salariații vor purta banderolă albă pe brațul stâng.

Revendicările FNSA, pe care membrii Corpului profesional al secretarilor generali le susțin, sunt:

  1. Aplicarea, de îndată, în integralitatea ei, a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – revocarea măsurii de înghețare a salariilor în sectorul bugetar pentru anul 2022, inclusiv indemnizațiile demnitarilor din administrația publică locală.
  2. Modificarea Art. 11 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 în ceea ce privește raportarea totalității veniturilor salariaților din administrația publică locală la indemnizația viceprimarilor.


În acest sens, solicităm demararea discuțiilor și negocierilor în vederea, fie a înlocuirii sintagmei ,,venituri” cu ,,salariul de bază/încadrare”, fie excluderea unor categorii de drepturi salariale de la limita impusă: indemnizația de hrană, vouchere de vacanță, majorări salariale fonduri europene, spor handicap, spor condiții de muncă.

                           

Președintele CPSGCOR,

Dan CÂRLAN

Secretar General al Comunei Tarcău