S.C.O.R.

DEZBATERILE CORPULUI SECRETARILOR GENERALI

Lansăm o serie de teme în dezbaterea secretarilor generali. Unele țin de stricta actualitate. Altele, de necesitatea lămuririi unor aspecte nu îndeajuns de clare. Sunt și teme care se referă la idei și principii – pentru că, dincolo de rutina activității zilnice, dacă nu privim spre viitor, dacă nu credem că se poate și mai bine și dacă nu contribuim cu nimic la acest viitor, n-avem nici un drept să ne plângem!

Cu același sprijin logistic al Faxmedia, vom încerca să aducem la dezbaterile noastre, acolo unde este cazul, desigur, oameni din instituțiile responsabile, de la care presupunem că putem afla răspunsuri. La fel, vom căuta să invităm la dezbateri personalități cu experiență în domeniile abordate, de la care putem învăța. Dat fiind faptul că nu avem de unde să știm de pe-acum disponibilitatea invitaților, nu stabilim un orar precis al dezbaterilor ci, pe măsură ce avem confirmări, organizăm lucrurile și vă anunțăm – așadar, consultați mai des acest site care, cu ajutorul fiecăruia dintre noi, poate și trebuie să devină tribuna digitală a Corpului.

Vă rog să vă implicați: temele de mai jos sunt cele la care s-au gândit o mână de oameni; Corpul are aproape 1.700 de membri, așa că aștept și alte propuneri pentru teme de dezbatere, precum și orientări despre ce invitați să avem.  (Dan CÂRLAN, președintele CPSGCOR)

 

TEME PROPUSE PENTRU DEZBATERI:

 1. Consumatorul vulnerabil – Ministerul Muncii;
 2. Voluntariatul – pepiniera viitorilor funcționari (Drăghici, 2-3 primari, 2-3 secretari);
 3. Povestea numerelor de înregistrare sau cum a ajuns o comună la numărul 60.486!
 4. Procedurile administrative – umbrela secretarului general și nu numai!
 5. Standardizarea activităților – de la „merge și așa” la „merge numai așa”!
 6. Secretarul general, de ce nu în aparatul de specialitate al primarului? Argumente și contraargumente pentru definirea unei poziții clare pentru secretarul general în arhitectura instituțională.

5 răspunsuri

 1. Temă pentru dezbateri : Oportunitatea emiterii actelor administrative. Un act administrativ poate fi doar oportun?

 2. 1. Procedurile administrative – umbrela secretarului general și nu numai!
  2. Standardizarea activităților – de la „merge și așa” la „merge numai așa”!
  3. Secretarul general, de ce nu în aparatul de specialitate al primarului? Argumente și contraargumente pentru definirea unei poziții clare pentru secretarul general în arhitectura instituțională.

  4. Procedurile administrative – umbrela secretarului general și nu numai!

  Sub aspectul procedurilor administrative aș dori să prezint punctul personal de vedere legat atât de necesitatea uniformizării acestora și de a nu mai fi considerate facultative dar și despre imposibilitatea (în cele mai multe cazuri) de implementare/derulare în cele mai multe uat-uri.

  Este absolut normal ca orice operațiune administrativă să aibă niște pași foarte bine definiți dar în același timp și resursele necesare pentru a putea fi făcuți conform legii.
  Astfel, dacă în cazul adoptării hotărârilor consiliului local, art.136 din OUG 57/2019 este oarecum explicit iar secretarul general, conform alin.8 și 9 asigură îndeplinirea condițiilor (a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator, b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, d) alte documente prevăzute de legislaţia specială), și aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi, în cazul emiterii dispozițiilor de către primar, rolul secretarului este doar de a contrasemna (indiferent de natura acesteia – caracter normativ sau individual).
  În lipsa existenței consilierului juridic care să avizeze de legalitate actele premergătoare emiterii dispoziției primarului, practic suntem puși în imposibilitatea de a nu contrasemna o dispoziție (nu ar îndeplini condițiile de parcurgere a procedurilor administrative) și doar să le comunicăm însoțite eventual de obiecții privitoare la legalitate. Această ultimă teză este din punct de vedere legal deoarece secretarul general nu are posibilitatea de a se pronunța pe legalitate iar o asemenea acțiune post emitere este lovită de lipsă de interes (doar prefectul are dreptul de a analiza sub aspectul legalității hotărârile consiliului local și doar o parte din actele de dispoziție emise de primar. (cele care nasc raporturi de muncă nu pot fi atacate de prefect în procedură contencioasă ).
  Din nefericire, procedurile administrative nu sunt înțelese de celelalte organe ale statului și atunci când au interese consideră că dacă secretarul general a contrasemnat actul de dispoziție al primarului își asumă alături de acesta consecințele ce decurg.
  NU ESTE CORECT!
  În ce privește prevederile art.138 legat de procesele verbale/minutele ședințelor consiliului local (allin.13, 14, 15 și 16):
  În situația în care, din motive diverse care nu au legătură cu întocmirea minutei și înscrierea corectă a opiniilor celor care iau cuvântul, un grup de consilieri care formează majoritatea votează împotriva aprobării procesului verbal fără a preciza care sunt înscrierile pe care le consideră a nu fi conforme, ce se întâmplă ulterior????
  – NU există o procedură în acest sens. Se precizează doar faptul că la începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al unităţii administrativ – teritoriale supune spre aprobare procesul – verbal al şedinţei anterioare. Asta presupune că neaprobarea procesului verbal a ședinței consiliului local din , să zicem luna noiembrie 2021, în ședința din luna decembrie 2021, fără a exista precizarea cu privire la opiniile care ar fi greșit consemnate, nu ar mai putea fi supus aprobării în alte ședințe de consiliu local ulterioare.
  Care sunt sancțiunile în asemenea cazuri și ce se poate face în această situație????
  Nu se mai fac publice procesele verbale (în cazul de față deoarece în cadrul ședinței primarul și grupul de consilieri locali au adus amenințări de natură penală și nu doresc să fie făcute publice)???
  În acest caz, procesul verbal poate fi semnat, ca în cazul hotărârilor de către 2 consilieri locali???

  1. Secretarul general, de ce nu în aparatul de specialitate al primarului? Argumente și contraargumente pentru definirea unei poziții clare pentru secretarul general în arhitectura instituțională.

  Argumente de ce să nu fie secretarul general în aparatul de specialitate a primarului.
  Secretarul general(ca și în vechea arhitectură) ar trebui să aibă un rol foarte clar în ce privește legalitatea actului administrativ emis de autorități.
  Nu vorbim de oportunitate care este clar de competența aleșilor locali (unde, chiar și așa, în lipsa unui consilier juridic care să avizeze toate actele interne care declanșează proceduri de achiziție spre exemplu, pot exista semne de întrebare, uneori complicitatea primarilor cu cei de la achiziții pentru acordarea preferențială a unor contracte de achiziție – directă).
  De vreme ce secretarul general este inclus în aparatul de specialitate , în unele cazuri, unii primari consideră că au drept de viață și de moarte asupra secretarului general și orice act al secretarului(obiecție) la o inițiativă a primarului, poate declanșa un val de răzbunări la adresa secretarului și implicit destituirea din funcția publică.
  Consider că vechea prevedere în ce privea tutela administrativă față de secretar care era la prefect era cea mai potrivită.
  Evaluarea activității secretarului general trebuie făcută de prefect care spre deosebire de primar , are un serviciu juridic, serviciu unde se analizează în mod obiectiv actele adoptate și emise de autoritățile publice și care sunt avizate/contrasemnate de secretarul general.
  Nu este în regulă ca evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului general să fie făcută de primar și doi consilieri locali. Cum verifică primarul cu 10 clase sau consilierii locali care pot avea și studii generale, activitatea profesională (juridică sau administrativă) a secretarului general???
  Așa cum faptele administrative (presupuse) ale secretarului general sunt analizate de o comisie de disciplină organizată la nivel de județ, tot așa trebuie și evaluat profesional secretarul general.

 3. Argumente profesioniste. Felicitări. Păcat că ați greșit țara. Corpul secretarilor generali se află sub tutela ACOR și de aici subordonarea politică încă de la naștere. Sănătate multă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Precizare:
CPSGCoR își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Corpul profesional roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, corpul profesional va modera comentariile, renunțând la cele pe care le consideră nepotrivite.