„Ca să știm unde mergem, trebuie să știm unde suntem!” Sondaj printre secretarii generali ai comunelor

Lucrările Adunării Generale de la Jupiter au generat dezbateri cu privire la unele aspecte importante din activitatea secretarilor generali. Spre exemplu, adunarea generală a adoptat prin vot aproape unanim hotărârea de a ne înființa propriul sindicat, pe structura Corpului Profesional, dar dedicat tuturor colegilor din administrația publică locală, la nivelul comunelor și orașelor, colegi cu care […]